01. Vakkennis van rekendocenten in het mbo

Een onderzoek in de startfase
Kooske Franken (Albeda College)

Mbo-studenten zijn weinig gemotiveerd voor het vak rekenen. Dat komt onder andere doordat het resultaat van rekenen (vooralsnog) niet meetelt bij het eindexamen. Docenten merken dat ze niet over het repertoire beschikken om de motivatie van hun studenten te verbeteren. Door het ontbreken van een kennisbasis op het terrein van rekendidactiek in het mbo is niet bekend wat wel en niet werkt in de klas. En hoe het rekenniveau en de motivatie voor rekenen verhoogd kan worden. Kooske Franken gaat in haar workshop met deelnemers aan de slag om haar onderzoek in de startfase aan te scherpen.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!