25. Mindset in het mbo

Is er een verband met schoolresultaten?
Jaap Glerum (Scalda/ University College Roosevelt)

Iemands mindset speelt een belangrijke rol in het behalen van studiesucces. Uit onderzoek is bekend dat het type mindset, growth of fixed, invloed heeft op de schoolloopbaan. Jaap Glerum onderzoekt of dat in het mbo net zo werkt als in de literatuur over het onderwerp is beschreven. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de mindset van mbo-studenten niet verschilt van die van leerlingen in andere onderwijsvormen. Glerum vindt na de uitgevoerde interventie geen relatie tussen de mindset en schoolresultaten. In de workshop neemt hij deelnemers mee in zijn zoektocht naar mogelijke verklaringen voor zijn resultaten.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!