42. Hacking education

Hackathons als werkvorm om 21ste-eeuwse vaardigheden te leren
Tom Hogendoorn (Nova College)

Om zich te kunnen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij van de toekomst hebben studenten 21ste-eeuwse vaardigheden nodig. Daarbij horen vernieuwende werkvormen, zoals hackathons waarbij studenten in interdisciplinaire teams leren door te doen. Waarbij ze werken aan échte innovatievraagstukken van échte bedrijven. Het practoraat Smart Technology Skills introduceert hackathons als methode naast het huidige onderwijs en onderzoekt of het werkt. Tom Hogendoorn onderzoekt met kwantitatieve (rubrics) en kwalitatieve (interviews) methoden in welke mate en via welke mechanismen de hackathons ervoor zorgen dat studenten, docenten en werknemers 21ste-eeuwse vaardigheden en nieuwe technologieën aanleren.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!