05. Is de praktijk de beste leermeester?

Onderzoek naar de leeropbrengsten van stages
Ingrid ter Horst (Albeda College)

Studenten zeggen vaak dat ze meer leren in hun stage dan op school. Ingrid ter Horst maakt in haar onderzoek inzichtelijk welke werkprocessen uit het kwalificatiedossier ‘Secretariële Beroepen’ studenten beter in de praktijk en welke beter op school leren. Dat is belangrijk om te kunnen beoordelen welke werkprocessen in de praktijk kwalificerend kunnen worden beoordeeld. Voor de inrichting van het curriculum peilt ze de ervaringen van de studenten in enquêtes en interviewt daarnaast enkele belangrijke stakeholders. Ter Horst vertelt in haar workshop over de resultaten van het onderzoek en de impact die het heeft op de onderwijsorganisatie.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!