37. Samen kennis maken over taal

Een professionaliseringstraject van docenten Nederlands
Erna van Koeven (Hogeschool Windesheim) met mbo-docenten van het Deltion College

Erna van Koeven toont de rol van onderzoek in een professionaliseringslijn voor docenten Nederlands. Het onderzoek begint bij het in beeld brengen van de visie, manier van lesgeven en professionaliseringswensen onder mbo-docenten Nederlands van Deltion College (deelonderzoek I). Rondom de invoering van het professionaliseringstraject staat het verloop en de opbrengsten van dit traject centraal (deelonderzoek II). In de workshop bespreekt Van Koeven de opbrengsten van het onderzoek en de inzichten die deze manier van ontwerpgericht onderzoek oplevert.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!