09. Aan de slag met LOB

Van denken in beroepen naar denken in kwaliteiten van de student.
Christel Kranenburg (Albeda College)

Het begeleiden van studenten is voor veel docenten een routineklus. De reflectie bij studenten over hun loopbaan blijft dan vaak achterwege. Binnen de BOL-opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 neemt Christel Kranenburg loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) onder de loep. Kranenburg voert een interventie uit voor haar onderzoek en interviewt vooraf en achteraf studenten over hun ervaringen. De interventie beoogt dat studenten hun eigen loopbaan kunnen sturen. Door LOB expliciet te maken en te positioneren in het onderwijs komt er een betekenisvolle dialoog op gang, niet alleen onder docenten maar ook bij studenten.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!