32. Effectieve leerwerkcombinaties

Op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven
Maxime Vollers (Menskracht 7 van ROC Mondriaan)

Het organiseren van werkplekleren is een complex vraagstuk. Maxime Vollers onderzoekt het werkplekleren op de opleiding Manager/Bedrijfsleider fastservice van SVO. Hij doet dat aan de hand van drie factoren: de leermogelijkheden die bedrijven bieden aan studenten op de werkplek; de begeleiding die bedrijven bieden en de samenwerking tussen de leerbedrijven en de onderwijsinstelling. Vollers doet focusgroepen, observaties en interviews om zijn onderzoeksvragen te beantwoorden. Uit het onderzoek blijkt dat meer aandacht nodig is voor alle drie de factoren van werkplekleren om een duurzame verbetering in gang te zetten. Vollers opent in zijn workshop het gesprek over effectieve leerwerkcombinaties.

Download hier de presentatie van deze workshop.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!