33. Onderwijsontwerp in de praktijk

Onderzoek naar het verband tussen ontwerp en uitvoering
Erica Wijnands (MBO Rijnland), Kathinka Groenink (MBO Rijnland) en Jantje Timmerman (MBO Rijnland).

Bij de introductie van nieuwe kwalificatiedossiers wordt veel geld, tijd en energie gestoken in het herontwerp van curricula. Maar wat verandert er nu eigenlijk in de onderwijspraktijk? Welke aspecten van het herontwerp worden daadwerkelijk zichtbaar in de lessen? Erica Wijnands, Kathinka Groenink en Jantje Timmerman doen onderzoek naar de implementatie van een nieuw onderwijsontwerp in het domein Economie van MBO Rijnland. Ze gebruiken vragenlijsten om de ervaringen van docenten en studenten in beeld te brengen en voeren lesobservaties uit. In de workshop gaan de onderzoekers ook in op de methode van lesobservaties en de impact van hun onderzoek op het onderwijs.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!