22. Makerspaces

Ontwerpgericht maken, leren en onderzoeken
Mila Bosman (Hout- & Meubileringscollege)

Het Hout- & Meubileringscollege wil bij het vormgeven van het vak Atelier werken volgens de principes van een makerspace. Makerspaces zijn werkplekken waar makers samen creëren, leren en innoveren, en zo ideeën, kennis en vaardigheden delen. Om het vak Atelier volgens de principes van een makerspace vorm te geven doet Mila Bosman onderzoek naar het onderwijsconcept, de competentieontwikkeling van studenten en hun ervaringen. Ze vertelt hoe de theoretische onderbouwing van het concept en de empirische resultaten van het onderzoek de onderwijsontwikkeling ondersteunen. Daarnaast deelt ze in de workshop haar ervaringen met deze vorm van ontwerpgericht onderzoek.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!