04. Teamleren en kennis ontwikkelen in onderwijsteams

Wat is de ervaring van docenten?
Klaas Keizer en Theo van Geffen (Landstede MBO)

Collectief leren en professionaliseren wordt door onderwijsteams nog vaak ervaren als een moetje; iets dat van buitenaf wordt opgelegd, signaleert Klaas Keizer. En dat terwijl het team een goede omgeving biedt waarin docenten zich kunnen ontwikkelen. Keizer doet onderzoek naar kennisontwikkeling, teamleren en professionalisering in onderwijsteams. Hij gaat in gesprek met docenten over hun ervaring met collectief leren, gebruik makend van verschillende onderzoeksmethoden: interviews, focusgroepen, observaties, enquêtes en netwerkanalyses. In zijn workshop opent het gesprek met de eerste uitkomsten van het onderzoek en het belang van de rol van teamleiders in het faciliteren van teamleren.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!