39. Leren samenwerken door samenwerkend leren

Onderzoek naar een leerontwerp
Stefan Teders (Graafschap College)

Docenten van het Graafschap College signaleren vaak dat studenten bij samenwerkingsopdrachten liever het werk verdelen en individueel aan de slag gaan dan echt samenwerken. Daarmee oefenen ze te weinig met hun samenwerkingsvaardigheden, een belangrijk thema in het curriculum. Stefan Teders voerde een ontwerpgericht onderzoek uit naar samenwerking bij studenten. Hij implementeerde een leerontwerp, gebaseerd op de methode van Begeleid Leren In Teams (BLITS), gericht op het ontwikkelen van de samenwerkingsvaardigheden van studenten.
Daarna heeft hij het leerontwerp geëvalueerd middels lesobservaties en via enquêtes onder studenten. In de workshop deelt hij de resultaten van het onderzoek en zijn aanbevelingen.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!