30. De basis voor docentprofessionalisering

Onderzoek in het docententeam
Deborah Starmans-Dirven (Albeda College)

Sinds een aantal jaar zet het Albeda College in op verdergaande professionalisering van docenten. Deborah Starmans-Dirven signaleert echter een kloof tussen dit beleid en de ervaringen van docenten. Voelen ze zich wel in staat om te professionaliseren? Starmans-Dirven gaat daarom in gesprek met het docententeam van de opleiding Pedagogisch werk. Ze onderzoekt of het creëren van een functie van jaarcoördinator bijdraagt aan professionalisering van het docententeam. Naar aanleiding van het onderzoek start een implementatietraject van deze functie. Starmans-Dirven opent in haar workshop het gesprek over haar onderzoek en de impact binnen het team.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!