03. Motivatie in het mbo

Een studentperspectief
Miriam Cents-Boonstra (Graafschap College)

Er zijn aanwijzingen dat mbo studenten kwetsbaarder zijn voor problemen met betrekking tot hun motivatie voor school. Kwaliteit van motivatie is een belangrijke voorspeller van uitval en studieprestaties. Miriam neemt als uitgangspunt in het onderzoek de zelfdeterminatietheorie, op basis waarvan nog weinig onderzoek is gedaan naar motivatieprofielen van mbo studenten. Ze kijkt vooral naar de samenhang van de kwaliteit van motivatie en de door studenten ervaren autonomie, structuur en betrokkenheid. In de workshop bespreekt Miriam graag wat de resultaten betekenen voor het mbo en wat we kunnen doen om de kwaliteit van de motivatie van mbo studenten te bevorderen.
 

Mbo Onderzoeksdag 2019

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Programma 2019

Bekijk nu het volledige plenaire programma en lees over meer dan 50 workshops!