skip to Main Content

9 genomineerden, 3 prijswinnaars

Een driekoppige jury heeft tijdens de eerste Mbo Onderzoeksdag drie aanmoedigingsprijzen uitgereikt. Negen presentaties zijn genomineerd op de drie criteria ‘vraagstelling’, ‘methode van onderzoek’ en ‘doorwerking in de praktijk’.

De juryleden Harry Frantzen (Windesheim), Jelle Kaldewaij (NRO) en Dick van Meeuwen (MBO Raad), bogen zich over de negen genomineerde onderzoekspresentaties.

Uit deze negen kozen zij drie prijswinnaars van de eerste aanmoedigingsprijzen voor onderzoek in het mbo:
Felix Kreuse (Graafschapcollege)
Johan Crielaard (ROC A12)
Hilbert Otten, Miranda Kiewiet & Wim Trooster (Deltion en Windesheim).

Gezamenlijke prijs
Alle prijswinnaars wonnen een gezamenlijke workshop rondom het thema ‘onderzoek in de context van het beroepsonderwijs’.

De praktijkonderzoekers in het mbo doen onderzoek met als doel onderwijsverbetering. De lat ligt hoog: niet alleen het onderzoek ‘volgens het boekje’ uitvoeren, maar ook zorgen dat de resultaten van het onderzoek bruikbaar zijn in het onderwijs. Doel van deze workshop is de onderzoekers een stapje op weg helpen in dit proces, dat begint bij het verduidelijken van de vraag.

De workshop wordt aangeboden door hogeschool Windesheim en wordt verzorgd door kerndocenten van de hbo-master Expertdocent Beroepsonderwijs, die Windesheim samen met hogeschool Utrecht uitvoert. Deze master is in 2015 voor het eerst gestart en is de eerste educatieve master die zich specifiek richt op docenten van beroepsgerichte vakken in het beroepsonderwijs.

De Ouverture
Daarbij ontvingen de winnaars van de aanmoedigingsprijs het beeldje ‘De Ouverture’.

Het beeldje ‘De Ouverture’ is een figuur dat met enige trots vleugels heeft kunnen vastgrijpen. Een ouverture is een muziekstuk dat gespeeld wordt aan het begin van een opera, ballet of toneelstuk. Het is een start van iets, van iets nieuws. Het oorspronkelijke Franse woord betekent opening.

Het beeldje laat mooi zien wat persoonlijke groei met je kan doen. Wat leren met je kan doen. Leren biedt openingen, nieuwe manieren van kijken. En daar zijn we in het onderwijs voor. Daar werken de docenten dagelijks aan op school, met jongeren en volwassenen. We hopen dat het beeldje vragen oproept van collega’s en dat de winnaars hen kunnen stimuleren om ook die vleugels te grijpen.

Deze prijs wordt aangeboden door de MBO Raad en het NRO.

Criterium ‘vraagstelling’
RIM: Ruimtelijk Inzicht in de Metaal – Felix Kruese (Graafschap College)

Criterium ‘methode van onderzoek’
Jezelf redden in een innovatieve omgeving – Johan Crielaard (A12)

Criterium ‘doorwerking’
E-learning onder de loep – Hilbert Otten, Miranda Kiewiet & Wim Trooster (Deltion en Windesheim)

De negen genomineerden

Genomineerden op het criterium ‘vraagstelling’:

  • Bevorderen van studiesucces – Adinda Hukema-Storteboom en Greta de Wit (Landstede en Windesheim).
  • RIM: Ruimtelijk Inzicht in de Metaal – Felix Kruese (Graafschap College).
  • Juist beslissen tijdens het praktijkexamen – Rianne Boehmer-Banning (ROC A12).

Genomineerden op het criterium ‘methode van onderzoek’:

  • Jezelf redden in een innovatieve omgeving – Johan Crielaard (A12).
  • Kiezen ván en óp niveau – Herman Kruis en Peter den Boer (ROC West-Brabant).
  • Strategisch lezen voor studie en beroep – Georgia Vasilaras (ROC de Leijgraaf).

Genomineerden op het criterium ‘doorwerking’:

  • E-learning onder de loep – Hilbert Otten, Miranda Kiewiet & Wim Trooster (Deltion en Windesheim).
  • Nederlands leren, integraal proberen! – Christian de Kraker (Alfa College).
  • Digitalisering in het werkveld – Angelique van Balen en Manon Osterop (Nova College).

Foto’s: Visuele Notulen | Michèle Giebing

Back To Top