skip to Main Content

Aanmoedigingsprijs Mbo Onderzoeksdag 2019: Workshop ‘Onderzoekend vermogen’

Voor de winnaars van de aanmoedigingsprijs van de Mbo Onderzoeksdag gaf Miriam Losse van Saxion Hogeschool een workshop over onderzoekend vermogen. Als expert en onderzoeker op dit gebied bood zij de deelnemers inspiratie en een methode om onderzoekend vermogen toe te passen in het mbo. Aan de interactieve online workshop mochten ook geïnteresseerde collega’s van de prijswinnaars deelnemen. We spraken met Miriam en een van de deelnemers.

Een korte terugblik…

Prijswinnaar Janske (Gilde Opleidingen) geeft aan dat het winnen van de aanmoedigingsprijs een bekroning was voor het team. Het trotse gevoel en het besef dat je vooruitstrevend bezig bent als groep stimuleerden hen om de ingeslagen weg voort te zetten en verder te gaan met onderwijsontwikkeling en onderzoek. De laagdrempelige manier om met onderzoek bezig te zijn werkt als een olievlek; “het werkt aanstekelijk” aldus Janske. Natuurlijk vroegen we haar wat zij collega’s in het mbo die met onderzoek bezig zijn mee zou willen geven. Daar was ze helder in: “Betrek studenten in het onderzoek wat je doet. Ze vinden het leuk, het bindt en je kunt je geen betere leerpartner wensen.” Haar mindset: “studenten zijn per definitie betrokken tenzij er een goede reden is om het niet doen”. Janske heeft samen met twee collega’s deelgenomen aan de workshop van Miriam.

De workshop: inzicht en inspiratie

De workshop had twee doelen: 1) inzicht krijgen in de rol van onderzoekend vermogen in het beroep, en 2) inspiratie op doen om dat te vervlechten in het onderwijs. Denk aan begeleiding, soorten opdrachten, maar ook beoordelingsmodellen die recht doen aan het stimuleren en creëren van een onderzoekende houding. Kortom, het geven van handvatten aan de deelnemers. “Het doen van onderzoek en het stimuleren van een onderzoekende houding zijn middelen om tot goede keuzen en concrete oplossingen te komen in de beroepspraktijk” zo vertelt Miriam.

Tool voor onderzoekend vermogen

De tool die Miriam ontwikkelde voor het hbo lijkt zeer toepasbaar in de mbo-context. De tool is gebaseerd op drie typen kennis: ‘wat is er aan de hand’ (inzicht in de situatie), ‘wat willen we (behoeften/wensen/eisen)’ en ‘wat kunnen we eraan doen’ (oplossingen). Een belangrijk onderscheid om te maken als je in de praktijk werkt. De besproken handvatten en werkvormen (van interviewgesprek, en brainstormsessie tot reflectievragen) werkten blikverruimend. Ze kunnen naar eigen inzicht aan de eigen rugzak worden toegevoegd. Janske gebruikte de metafoor van een snoepwinkel: “Het brede aanbod en de discussieruimte die er was tijdens de workshop werkten zeer inspirerend om het toepasbaar te maken in de eigen organisatie”. Miriam gaf aan dat met name het stimuleren van reflectie uitgebreid aan bod is gekomen omdat dit de student helpt om te werken naar een oplossing wanneer routinewerk onvoldoende is om het vraagstuk op te lossen. “Ik ben verrast dat het zo toepasbaar was voor het mbo ook al is het ontwikkeld vanuit een hbo context. Enorm leuk en stimulerend. Misschien gaan we zelfs wel een pilot doen!” aldus Miriam.

Kortom, een enthousiaste deelnemer en workshopbegeleider over het stimuleren van het onderzoekend vermogen van de organisatie en de studenten en de toepasbaarheid van hbo onderzoek in het mbo.

Prijswinnaars Aanmoedigingsprijs Mbo Onderzoeksdag 2019

 

Kennisverspreidingsprogramma

De MBO onderzoeksdag maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde Kennisverspreidingsprogramma bij ECBO.

Back To Top