skip to Main Content

Bundel over 13 mini-reeksen verschenen

In de aanloop naar de Mbo Onderzoeksdag 2021 werden er mini-reeksen georganiseerd. Kleine leergroepen waarin deelnemers gedurende een aantal bijeenkomsten met elkaar over een specifiek  thema in gesprek gingen vanuit hun eigen onderzoekend vermogen. Denk aan thema’s zoals: wat zijn de succesfactoren en belemmerende factoren voor het inbedden van een practoraat binnen een mbo-instelling? Hoe kun je studiesucces verhogen? Welke nieuwe kansen en rollen biedt Leven Lang Ontwikkelen het mbo? En hoe versterk je de samenwerkingscultuur op alle niveaus in de opleiding?

De leiders van enkele mini-reeksen geven in de bundel ‘13 bijdragen aan thematische kennisontwikkeling en duurzame netwerkvorming’ een inkijkje in hun ervaringen. Welke inhoudelijke inzichten ontwikkelde de groep tijdens de mini-reeks? Hoe was het om langer op te trekken met een clubje van verschillende scholen? Wat heeft het de mini-reeks leiders geleerd over hun thema en over onderzoek in het mbo? En hoe gaan deelnemers en mini-reeksleiders ermee verder na de Mbo Onderzoeksdag?

Download de bundel

Afbeelding voorkant bundel

Back To Top