skip to Main Content

Christian de Kraker (Alfa-college) over de Mbo Onderzoeksdag

“Deze dag heeft mij aangemoedigd verder praktijkgericht onderzoek te doen en kennis toe te passen op de plek waar ik werk. Omdat onderzoek hoort bij je vak als docent.”

Natuurlijk schrijven wij zelf graag over hoe enthousiast wij zijn over de Mbo Onderzoeksdag en over het belang van onderzoek in het mbo. Nog liever lezen we dit enthousiasme terug bij anderen. Lees hier het artikel van Christian de Kraker, voor op de website van het Alfa-college.

“Het was 12 november 2015, de eerste Mbo Onderzoeksdag ooit. Op deze nationale onderzoeksdag lieten zeventig mbo-docenten zien in 45 workshops hoe zij via onderzoek praktijkproblemen beter hebben leren begrijpen en hoe ze inzichten laten leiden tot betere oplossingen. Met als gevolg ‘geen oppervlakkige richtlijnen of trucjes, maar verdieping van inzicht en stappen naar theorievorming’ schreef mede-initiator José van den Berg.

De goed georganiseerde medewerkers van de Mbo Onderzoeksdag hadden drie mensen genomineerd voor het onderzoek met de beste uitwerking van 2015. Ik was één van de genomineerden, maar ik ben niet de winnaar geworden. Deze dag heeft mij echter wel aangemoedigd om komende jaren weer verder praktijkgericht onderzoek te doen en kennis toe te passen op de plek waar ik werk, niet vanwege de nominatie maar omdat onderzoek hoort bij je vak als docent. Het praktijkgericht onderzoek heeft voor mij een meerwaarde. Je geeft de leerlingen, je collega’s een stem, je vraagt ze hoe het op hen overkomt en je kijkt samen naar betere oplossingen, ondersteund door verschillende theorieën.

Als ik het kan, kan jij het ook.

Nog geen tien jaar geleden, toen ik begon aan mijn studies International Relations, Religion and Politics (RUG) en de Educatieve Minor, had ik gedacht dat ik de onderzoeksvaardigheden moest loslaten toen ik op het mbo ging werken als docent Burgerschap met vluchtelingstudenten. Gelukkig hoeft dat niet. Dankzij mijn team en de Master Learning and Innovation (Stenden) heb ik ontdekt dat praktijkgericht onderzoek wordt gewaardeerd op het roc van het Alfa-college. Wat je dan wel nodig hebt is de gunfactor van je collega’s, je leidinggevende en tijd. Tijd om onderzoek uit te voeren, want onderzoek kost tijd. En natuurlijk kan een beetje begeleiding van een collega met onderzoekservaring ook geen kwaad.

Als docent praktijkgericht onderzoek doen

Sinds 2010 ben ik docent bij het Alfa-college en heb ik praktijkvragen en praktijkuitdagingen voorbij zien komen op teamvergaderingen. Maar deze vragen hebben tot nu toe veelal niet geleid tot een onderzoeksvraag, omdat onderzoek nog maar al te vaak wordt geassocieerd met iets voor wetenschappers. De praktijkproblemen die in het team besproken worden kunnen naar mijn mening wel leiden tot een onderzoeksvraag. We hebben daarom met het team een vrijwillige onderzoeksaanstelling gecreërd waar we een praktijkgericht onderzoeker, zoals ik, kunnen inzetten om vaardigheden en praktische richtlijnen mee te nemen met onderzochte aanbevelingen vanuit de studenten, teams en theorie. Hopelijk kunnen deze aanbevelingen vervolgens het onderwijs verbeteren.
Wat je nodig hebt is een vraagstuk dat wordt gedragen door het team en door je leidinggevende. Zo kreeg ik de afgelopen twee jaar de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de effecten van sociale inclusie in een duale inburgeringsopleiding (inburgering en mbo-opleiding ineen). En het afgelopen jaar 2014-2015 heb ik het onderzoek opgepakt binnen Entree NT2 naar een taalkrachtige leeromgeving voor taalzwakke studenten. Het team en de studenten geven de informatie en creëren in gezamenlijk de taalvisie, waardoor er vanuit een taalvisie passend taalbeleid is gekomen voor vluchtelingstudenten.

Minister Bussemaker

Jet Bussemaker opende de Mbo Onderzoeksdag en toont zich een voorstander van onderzoek in het mbo. ‘Ik ben tegen fundamenteel en alleen maar theoretisch onderzoek. Ik ben voor praktijkgericht onderzoek’. Daarmee geeft Bussemaker opnieuw haar steun voor docenten die praktijkgericht onderzoek doen in het mbo. Met een lerarenbeurs of een PHD-beurs (Ministerie) en een LONT-academie (Alfa-college) worden docenten dus ook aangemoedigd om vanuit hun studie onderzoek te doen in hun eigen praktijk.

Mbo Onderzoeksdag 2016

Volgend jaar is de Mbo Onderzoeksdag in Rotterdam en wat zou het mooi zijn als we als docenten, die zich inzetten waar nodig is om praktijkvragen in de eigen opleiding te onderzoeken, samen naar deze dag te gaan en onze kennis te delen ter opbouw van het mbo. Met in het achterhoofd de scherpe analyse van de Griekse Sophocles (406 B.C): “hoe treurig is het kennis te hebben, als ze tot niets dient”.”

Christian de Kraker, november 2015.

Christian de Kraker werkt bij Entree NT2 & VAVO/ Hoger opgeleid Voorbereidend Jaar voor vluchtelingstudenten als docent Burgerschap en als NT2-taalcoach.

Foto: Visuele Notulen | Michèle Giebing

Back To Top