skip to Main Content

Het belang van onderzoek in het mbo

In het plenaire programma van de Mbo Onderzoeksdag 2015 sprak een aantal gasten zich uit over het belang van onderzoek in het mbo. Een korte weergave van deze gesprekken.

Dagvoorzitter Donatello Piras (Nederlands Debatinstituut) ontving in het plenaire deel van het programma een aantal gasten die het belang van onderzoek in het mbo onderstrepen.

Keynote
Prof. dr. Geert ten Dam sprak in haar keynote ‘Stromen van kennis’ over de verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en onderzoek. Zij ging in op de vraag ‘hoe kan onderzoek in het mbo door docenten bijdragen aan kwalitatief sterk onderwijs dat bij de tijd blijft?’.

Faciliteren van onderzoek
Theo Rietkerk (CvB Landstede) en Marc Otto (CvB Deltion College) spraken over de rol van schoolbestuurders in het faciliteren van het doen van onderzoek in het mbo. Marc Otto benadrukte dat er eerst sprake moet zijn van willen: “ik word sceptisch van het organiseren van onderzoek. Je moet het zelf willen, het moet van onderop komen”. Theo Rietkerk gaf aan dat verbinding tussen onderzoek en onderwijs noodzakelijk is voor vernieuwing: “als we niet verbinden, lopen we een paar jaar achter”.

Toenemende belangstelling
Marjolein Held (BVMBO) en Betty Haarsma (COMN) spraken over de toenemende belangstelling van docenten in het mbo voor het doen van onderzoek en de impact van een masteropleiding op het leraarschap. Marjolein Held: “we hebben steeds meer docenten die een masteropleiding hebben gedaan. Daarin is veel kennis over ons mbo ontwikkeld en dat moeten we met elkaar delen.”

Bundelen van kennis
Jorick Scheerens (Media College Amsterdam) pleitte voor de stichting ‘ieder mbo een practoraat’. Met deze stichting wil hij komen tot een nationaal netwerk van expertisecentra in het mbo, waarbij “practoraten een bundeling zijn, het is niet iets nieuws”.

Positieve ontwikkelingen
Prof. dr. Rob Martens (Expertisecentrum Beroepsonderwijs) ging in op het professionaliseren van onderzoek in het mbo. Hierbij merkte hij op: “er zijn zoveel veranderingen rond het nadenken over de rol van onderzoek. Heel positief.”

Foto: Visuele Notulen | Michèle Giebing

Back To Top