skip to Main Content

In gesprek met Anneke Westerhuis: Groot draagvlak voor de Mbo Onderzoeksdag

De indientermijn voor presentatievoorstellen voor de Mbo Onderzoeksdag is gesloten, de inhoudelijke werkgroep geeft nu feedback op de voorstellen. We spreken met Anneke Westerhuis, namens ecbo lid van deze werkgroep.

‘De officiële termijn voor het indienen van presentatie voorstellen is inderdaad voorbij, en we zijn erg blij met de hoeveelheid reacties. We hebben nu ruim 40 voorstellen binnen en daarmee zitten we bijna op onze maximale capaciteit voor het aantal presentaties in de workshoprondes. Dit gegeven alleen al is een prachtige indicatie van draagvlak voor de Mbo Onderzoeksdag in het mbo-veld.’

Behoefte onder docenten
‘Maar er zijn nog meer indicaties voor de grootte van draagvlak voor deze Onderzoeksdag. Daarvoor moeten even terug in de tijd: de suggestie voor het organiseren van de Mbo Onderzoeksdag kwam uit het veld zelf, van docenten in het mbo. Steeds meer mbo-docenten komen in aanraking met onderzoek en er ontstond behoefte aan een platform om met elkaar te praten over die onderzoeken, om kennis te delen met elkaar.’

Juiste idee op het juiste moment
‘Die suggestie kwam bij ecbo terecht en wij hebben het idee van een Onderzoeksdag voor het mbo eerst besproken met de twee roc’s uit Zwolle en de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Toen bleek dat zij de stap wel wilden maken om de eerste onderzoeksdag te organiseren, hebben wij het plan vervolgens voorgelegd aan het ministerie van OCW en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Van beide kregen we enthousiaste reacties; zij erkenden de behoefte die er leefde en wilden graag bijdragen aan het faciliteren van zo’n Onderzoeksdag. Het was dus echt het juiste idee op het juiste moment.’

Grote betrokkenheid
‘Een andere indicatie is de geringe moeite die het kost om leden te vinden voor de diverse werkgroepen ter voorbereiding van de dag. Het is namelijk allemaal vrijwilligerswerk, maar de betrokkenheid is groot. De leden van de inhoudelijke werkgroep – 17 personen uit of dicht op de mbo-sector – hebben in eerste instantie meegedacht over de opzet en uitvoering van de Mbo Onderzoeksdag en geven nu dus feedback op de presentatievoorstellen. De leden van de Adviesraad – voornamelijk bestuurders van mbo-instellingen en sectororganisaties – denken mee over de opzet van de dag en de inbedding in de sector. Ook zullen ze na afloop de Mbo Onderzoeksdag evalueren om de volgende edities nog beter te maken. En we moeten zeker ook Landstede, Deltion College en Windesheim niet vergeten: vanaf begin hebben zij hun deuren opengesteld en hun medewerking toegezegd. De insteek was daarbij helder: het is een dag voor het mbo, dus die organiseren we ook in het mbo.’

Interesse
‘Een laatste indicatie is de interesse in de Mbo Onderzoeksdag zelf. De mailinglijst van geïnteresseerden die op de hoogte gehouden willen worden, is groot. En ook krijgen we al veel respons van mensen die zich willen inschrijven. Dat kan na 1 september, via deze website.’

Back To Top