skip to Main Content

In gesprek met Daniëlle Fledderus (Deltion) en Marjanne Hagedoorn (Landstede)

Op 12 november 2015 organiseren Deltion College, Landstede, Windesheim en ecbo de Mbo Onderzoeksdag, voor iedereen in het mbo die betrokken is bij mbo-onderzoek. Enkele betrokken vertellen over hun bijdrage.

In de aanloop naar de Mbo Onderzoeksdag 2015 berichten we maandelijks over de stand van zaken. Deze keer Daniëlle Fledderus (Deltion) en Marjanne Hagedoorn (Landstede) over hun werkzaamheden voor de Onderzoeksdag. Ook is afgelopen week de ‘inhoudelijke werkgroep’ bij elkaar geweest om de invulling van de dag nader te bespreken. De werkgroep kent een brede samenstelling met docenten, alumni en onderzoekers, en ook vertegenwoordigers van SBB, MBO Raad, het NRO en OCW.

Logistieke operatie
Daniëlle Fledderus werkt op het Bestuurssecretariaat van het Deltion College; de gastheer van de Mbo Onderzoeksdag 2015. Hoewel het Deltion College een eigen evenementenbureau heeft, maakte Fledderus graag tijd vrij voor ‘deze leuke uitdaging’. In haar faciliterende rol krijgt ze het vooral druk op de Onderzoeksdag zelf, maar uiteraard ligt daar een heel plan aan ten grondslag: ‘De Mbo Onderzoeksdag is een vrij groot evenement, dus ik heb een draaiboek gemaakt waarin de hele organisatie tot in de puntjes is uitgewerkt. Ook zijn alle interne betrokkenen inmiddels op de hoogte.’

Inzet studenten
Op 12 november moet de locatie tiptop in orde zijn, inclusief catering en ontvangst van de gasten. Die laatste twee zaken zijn nu al in werking gezet: ‘Ik heb verschillende offertes bij cateraars opgevraagd. Op de dag zelf zullen ook veel studenten – van de opleidingen Hospitality en Luchtvaartdienstverlening – aan het werk zijn. Zij zullen gasten ontvangen, begeleiden naar hun plaats en badges uitdelen. Hoewel het gaat om studenten uit het volgende studiejaar, heb ik de vraag al wel bij de opleidingsmanager neergelegd. Het gaat daarbij om een extra opdracht, die wordt ingepast in de lessen.’

Kloof wetenschap-praktijk overbruggen
Marjanne Hagedoorn vervult binnen het roc Landstede meerdere taken: docent, onderwijsmanager en onderwijskundige. Sinds 2007 zet ze onderzoek en onderzoeksmatig werken op de agenda bij Landstede. Hagedoorn en haar collega’s werken dan ook veel samen, onder meer met ecbo en verschillende universiteiten. ‘Ik vind het belangrijk om de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen. Daartoe organiseren we allerlei activiteiten. Via het netwerk van onze directeur zijn we toen in gesprek geraakt met ecbo over de Onderzoeksdag. We organiseren al ieder jaar een interne Innovatiedag en wilden graag onze expertise extern delen. Het mbo is een enorme sector die relatief weinig wetenschappelijke aandacht krijgt. Het lijkt me daarom een goed idee om met de Onderzoeksdag te laten zien wat de mbo-docent allemaal in huis heeft.’

Ontwerp logo
Tijdens een van de eerste vergadering over de Mbo Onderzoeksdag kwam het logo ter sprake: ‘Landstede heeft een opleiding Vormgeving & Entertainment, dus het leek ons leuk dat onze studenten het logo zouden ontwerpen. De opdrachtverstrekking ligt nu bij ecbo; zodra die akkoord is, nemen onze studenten contact op en gaan ze aan de slag met een mooi, toekomstbestendig logo dat ook de mogelijke volgende edities van de Onderzoeksdag mee kan. De geplande opleverdatum is in maart aanstaande.’

Back To Top