skip to Main Content

In gesprek met Peter Lourens (OCW): investeren in kwaliteit en professionaliteit

Het verhogen van de professionele kwaliteit van het leraarschap is een van de speerpunten van OCW. De onderzoekende (master)docent kan hierin een belangrijke rol spelen, aldus Peter Lourens.

Lourens werkt op de directie MBO van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is vanuit die functie betrokken bij de inhoudelijke werkgroep van de Mbo Onderzoeksdag 2015. Welk belang hecht het ministerie aan de Onderzoeksdag?

Onderzoek in het mbo
‘Op basis van signalen uit het veld raakte ik in gesprek met José van den Berg (ecbo)’, geeft Lourens aan. ‘We constateerden dat er wel steeds meer masterdocenten in mbo komen, maar dat ze na hun onderzoek vaak – al dan niet noodgedwongen – weer overgaan tot de orde van de dag. En dat is zonde! Naast universitair onderzoek zien we steeds meer lectoraten op hbo’s, maar systematisch onderzoek naar het mbo is er weinig en het is versnipperd. De MBO Onderzoeksdag moet bij uitstek een dag worden waarop mensen die betrokken zijn bij onderzoek in het mbo bij elkaar komen en nadenken over de vraag: “Hoe leidt je nu het beste op voor én in het mbo?”.’

Bijblijven
‘Dat laatste is een belangrijke, tweeledige vraag. Onderzoek in het mbo, door direct betrokkenen in het mbo, kan in grote mate bijdragen aan continue professionalisering en kwaliteitsverbetering in het beroepsonderwijs. Dat is uiteraard een speerpunt in het mbo-beleid van OCW. En niet voor niets: het is, zeker in het mbo, essentieel om bij te blijven en mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Die gaan snel, zeker in het werkveld van het mbo. Denk aan een automonteur, die vroeger toe kon met een schroevendraaier en nu storingen moet kunnen uitlezen op een computer. En een ict’er heeft heel weinig aan de kennis van 5 jaar geleden.’

Kennis delen
‘Het is dus niet alleen belangrijk om bekwame docenten op te leiden die goed toegerust zijn om les te geven op het mbo. En dat hoeft niet per se via hbo of wo. Maar het is evenzo belangrijk om deelnemers in het mbo uit te rusten met vaardigheden om hun leven lang te leren. Dus waarom zou je niet ook leerlingen in het beroepsonderwijs laten kennismaken met onderzoek? Ik heb zelf een aantal goede voorbeelden gezien, zoals een vmbo-leraar die zijn boeken aan de kant legt en onderzoek en proefjes doet met zijn leerlingen. Het kan, als je maar wil. En met de Mbo Onderzoeksdag willen we bijdragen aan die ontwikkelingen en onderzoek in het mbo stimuleren. Als ministerie dragen we dan ook de eerste keren financieel een steentje bij, in de hoop dat er uiteindelijk een vliegwiel ontstaat dat zichzelf in stand houdt: een self supporting systeem van onderzoeksgerichte mensen uit het mbo die elkaar opzoeken en kennis delen.’

Back To Top