skip to Main Content

Mbo Onderzoeksdag met grote impuls voor de onderwijskwaliteit

“Na de persconferentie hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en in 40 uur een online conferentie neergezet”. Zo trapte directeur ECBO Hedvig Niehoff de Mbo Onderzoeksdag gisteren online af. Een Mbo Onderzoeksdag die door de overgang van fysiek naar online anders was dan gehoopt maar, met ruim 300 deelnemers en meer dan 50 sessies, tegelijkertijd ook de veerkracht van het onderwijs liet zien. De Mbo Onderzoeksdag vormde ook online een zichtbare en mooie impuls van onderzoek voor de onderwijskwaliteit van mbo’s.

Mbo Onderzoeksdag: Opschudden, ontmoeten en dansen

Jos van Kessel, voorzitter College van Bestuur van het Koning Willem I College, benadrukte in zijn welkomstwoord dat om verandering aan te jagen je de boel soms een beetje moet opschudden.

Burgemeester Jack Mikkers van ’s-Hertogenbosch stelde: “Als je nieuwsgierig en onderzoekend bent dan ontmoet je mensen en samen ontstaan er dan mooie dingen. Zowel in een stad als in onderzoek in het mbo. Als Jeroen Bosch niet zo nieuwsgierig was geweest naar de mensen in de stad had hij nooit zulke mooie schilderijen gemaakt. Als mensen in Den Bosch geen dromen hadden gehad was de Sint Jan nooit 100 jaar later gebouwd.”

Filosoof en gedragswetenschapper Jan Bransen gaf een visueel betoog over zijn visie op onderzoek. Hij ziet onderzoek als een krachtig en boeiend fenomeen  vanwege het proces zelf: ‘de dans’. Waarin de interactie tussen de dansers iedere keer tot een uniek resultaat leidt. En daarmee resulteert onderzoek niet in een product dat daarna zomaar gekopieerd kan worden zoals ‘het schilderij’.

Vervolgens was het aan de bezoekers om met elkaar te dansen. Na de plenaire opening gingen ze uiteen en schoven gedurende de verschillende sessierondes online aan bij één van de ruim 50 workshops, pitches, posterpresentaties en minireekssessies om ervaringen en kennis over actuele onderzoeksonderwerpen en –ontwikkelingen binnen het mbo uit te wisselen. Van het leerproces en de betrokkenheid van studenten, en de onderzoeksvaardigheden en professionalisering van docenten tot het inbedden van practoren en een leven lang ontwikkelen. Gezamenlijk toonden de sessies een representatief, ambitieus en inspirerend beeld: het mbo zet grote stappen in de ontwikkeling van een eigen onderzoekscultuur.

Winnaars aanmoedigingsprijzen

Aan het einde van de dag, werden drie van de sessies vereerd met een aanmoedigingsprijs. De negen genomineerden waren geselecteerd in verschillende categorieën: Vraagstelling, Methode en Doorwerking. Drie mystery guests volgden de sessies van de genomineerden en vormden samen de jury. De winnaars zijn:

Lara Meijer van Clusius College won met haar team van LOF, in de categorie Vraagstelling. Van haar sessie “Wat doet begeleiden van een innovatie met de professionalisering van een leraar?” gaf de jury aan dat de vraag zeer actueel is en recht doet aan het beroepsbeeld van docenten, dat breder is dan doceren. Professionaliseren en innoveren bij elkaar brengen en onderzoeken in hoeverre ze elkaar versterken, is relevant en prikkelend. Tot slot werd de samenwerking van LOF met MBO-onderwijs aangehaald als een stimulans voor verdere samenwerking.

Ceciel Korsmit van Landstede Groep won in de categorie Methode. Voor haar onderzoek “Welke activiteiten vergroten het innoverend vermogen van de mbo-docent?.” ontwikkelde ze een onderzoeksbox om beter het gesprek met docenten aan te gaan over innoverend vermogen. In de toolbox zelf zitten voorwerpen en vragen die het nadenken over deze onderwerpen stimuleren. De toolbox is door middel van onderzoek tot stand gekomen. De jury loofde Ceciel dat bij dit onderwerp deze innoverende en inspirerende onderzoeksmethode is gebruikt.

Alice Middelkoop, in de categorie Doorwerking van het Hoornbeek college
De jury roemde de inzet van Serious gaming als docentprofessionalisering. Met het spel wordt actuele kennis benut. Want, hoe blijf je op de hoogte van relevante kennis binnen je onderwijspraktijk? Het kenniscentrum van het Hoornbeeck College deed een pilot met een kennisspel, een vorm van serious gaming. De student staat centraal, het is inspirerend en zette aan tot leren. En dat is precies wat het spel beoogd!

Rappende studenten

Na afloop van de sessies vertelde Henrike Karreman, directeur van de directie Middelbaar Beroepsonderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de deelnemers plenair over haar ambitie om meer uit de praktijk te leren en dat gestructureerd te doen door meer evidenced informed te werken. Vanwege de extra NPO-middelen is er extra aanleiding om ook volgend jaar kennisdeling uit onderzoek te organiseren.

Tjeu en Simon, studenten van Media Arts en Performance van het Koning Willem I College sloten de dag af met een speciale Mbo Onderzoeksdag rap. De rappers toverden een glimlach op het gezicht van de bezoekers. En die glimlach konden we niet live zien, maar kwam duidelijk naar voren in de reacties in de online chat waarin fanatiek digitaal werd meegezongen.

Back To Top