skip to Main Content

Minister Bussemaker opent eerste Mbo Onderzoeksdag!

“Goede leraren zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de resultaten van leerlingen.”

Op 12 november opent minister Bussemaker van Onderwijs bij het Deltion College in Zwolle de allereerste Mbo Onderzoeksdag.

“Het is belangrijk dat we het beroep van leraar aantrekkelijker maken door betere begeleiding en meer ruimte voor groei en ontwikkeling.” Aldus minister Bussemaker. “Het is goed om te zien dat ook in het mbo steeds meer leraren de kans grijpen om zich tijdens hun baan verder te ontwikkelen en een bachelor- of masteropleiding volgen. Niet alleen profiteren mbo-studenten daarvan, maar het zijn vooral ook collega’s op school die er profijt van kunnen hebben. Deze Mbo Onderzoeksdag biedt een fantastisch podium voor al die onderzoeken, nieuwe ideeën en oplossingen. Het is belangrijk dat leraren hun opgedane kennis en ervaring met elkaar blijven delen. Daar wordt ons mbo alleen maar beter van”.
Minister Bussemaker ondersteunt de Mbo Onderzoeksdag van harte, mede omdat het aansluit op de promotiebeurs en de lerarenagenda.

Promotiebeurs
Sinds 2011 kunnen leraren een Promotiebeurs aanvragen. Hiermee kunnen leraren naast hun baan promotieonderzoek doen dat resulteert in een proefschrift.

Lerarenagenda
In 2013 presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda: 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s in de agenda zijn onder andere professionele ontwikkeling, betere begeleiding van beginnende leraren en de verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen.

Back To Top