skip to Main Content

Minister van Engelshoven tijdens de meet & greet met prijswinnaars: “mbo-medewerkers moeten in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen”

Op de Mbo Onderzoeksdag (16 november 2017) zijn drie aanmoedigingsprijzen uitgereikt. Diana Hospers-Feldman ontving met haar onderzoek en workshop de prijs voor de beste vraagstelling, Miriam Cents-Boonstra voor de methode van onderzoek en Christel Kranenburg voor de doorwerking van haar onderzoek in de onderwijspraktijk. Hogeschool Inholland nodigde de winnaars uit om deel te nemen aan het Onderwijssymposium van D66 en een meet & greet met minister van Engelshoven.

De uitnodiging om hieraan deel te nemen werd aangeboden door Roelof Eleveld, namens Hogeschool Inholland. “Inholland is betrokken geweest bij de organisatie van deze editie van de Mbo Onderzoeksdag. Wij hechten aan de samenwerking met het mbo, ook op het terrein van onderzoek. Door op het Onderwijssymposium te presenteren konden de drie onderzoekers aandacht genereren voor hun eigen onderwerpen en voor onderzoek in het mbo. Ik had eerder minister van Engelshoven gesproken en zij vond het een goed idee om een korte meet & greet met de onderzoekers te hebben.”

Delen van uitkomsten van je onderzoek kun je niet genoeg doen

Zaterdag 27 januari Onderwijssymposium van D66 en Jonge Democraten in Rotterdam. Aan de hand van lokale onderwijssuccessen en -initiatieven voerde men gesprekken over verschillende thema’s zoals medezeggenschap, de vrijheid van de docent, innovatie van het onderwijs, en burgerschap. Beleidsmakers, docenten, studenten, bestuurders en andere geïnteresseerden gingen met de uitdagingen in het onderwijs aan de slag. De drie prijswinnaars verzorgden gezamenlijk workshop over hun onderzoeken. “In de workshop konden we de uitkomsten van onze onderzoeken en de gevolgen hiervan toelichten en dit kun je volgens mij als onderzoeker niet genoeg doen!” aldus Miriam Cents-Boonstra.

In gesprek met de minister

Tijdens het symposium spraken de drie onderzoekers met minister van Engelshoven. “Het was een aangenaam gesprek gericht op de veranderingen in het mbo” vertelt Diana Hospers-Feldman. “Veranderingen waar wij allemaal mee te maken krijgen, zoals flexibilisering van de duizenduren norm en het terugdringen van de hoeveelheid leraren die op dit moment ziek of werkeloos thuis zitten.”
Christel Kranenburg: “De minister stimuleert het doen van onderzoek in de eigen onderwijspraktijk en binnen de teams van harte. Ze blijft graag op de hoogte van de uitkomsten hiervan en draagt het een warm hart toe. Een plezierig gesprek waaruit bleek dat ze goed op de hoogte is van hetgeen zich afspeelt in het mbo en ook weet waar uitdagingen liggen.”
“In het gesprek was ruimte om de thema’s van onze onderzoeken te bespreken”, aldus Miriam Cents-Boonstra. “We bespraken ook de uitdagingen voor mbo-studenten, zoals het feit dat ze altijd de lager presterende studenten zijn binnen de cognitieve testcultuur en dat dit hun motivatie voor school en het geloof in eigen kunnen op 16-jarige leeftijd beïnvloedt, dat er weinig erkenning is voor hun unieke kwaliteiten en manier van leren, en dat ze wel erg vroeg keuzes moeten maken ten aanzien van hun toekomstig beroep. Het was mooi om zo open mijn onderzoek en praktijkervaring te kunnen delen.”
“De workshop van de drie prijswinnaars was zeer geslaagd” zegt Roelof Eleveld. “We hebben daar zeer positieve reacties op ontvangen. Ook de meet & greet met de minister was heel positief en informatief. Zij gaf aan het heel belangrijk te vinden dat mbo-medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen.”

Lees meer over de uitreiking van de aanmoedigingsprijzen.

Back To Top