skip to Main Content

Naast docentprofessionalisering ook schoolontwikkeling?

Worldcafé Mbo-onderzoek bij CvI-managementconferentie. Woensdag 5 april 13.45 – 15.15 uur Panoramazaal (Efteling)

Op de Mbo Onderzoeksdag in 2015 hebben we ervaren dat veel mbo-docenten enthousiast zijn over het doen van onderzoek. Zij willen graag hun ervaring en kennis delen. Ook in de eigen school.

Kunnen we dit enthousiasme van docenten benutten voor de organisatieontwikkeling van scholen?

Leidt de belangstelling voor (praktijkgericht) onderzoek tot investeringen in de professionele ontwikkeling van docenten? En wordt docent-onderzoek en de reflectie op de opbrengsten benut voor de ontwikkeling van de schoolorganisatie?

Op woensdag 5 april 2017 van 13.45 tot 15.15 organiseren we tijdens de CvI-managementconferentie het Worldcafé Naast docentprofessionalisering ook schoolontwikkeling?.

In dit Worldcafé voor CvB’ers, lijn-, HR- en innovatiemanagers en onderzoekcoördinatoren verkennen we de mogelijkheden om docent-onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk en het voeren van het gesprek over de opbrengsten in te bedden in het brede proces van organisatieontwikkeling.

Na een prikkelende en tot nadenken stemmende aftrap door Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, gaan de deelnemers aan het Worldcafé over dit thema in kleine groepen in gesprek. Bijvoorbeeld over de rol die leidinggevenden zelf hebben in deze ‘transformatie’. Dit gebeurt onder leiding van de volgende thema-deskundigen:

Evelien van BaarenHoofd P&O, Graafschap CollegeHenny MorshuisAlgemeen directeur Stichting CINOP
Conny DaansenBeleidsadviseur Strategie en ontwikkeling Nova CollegeWim van de PolLid CvB Noorderpoort
Claus HoekstraDirecteur Onderwijsondersteuning en Advies, Mondriaan CollegeMare RiemersmaDirecteur HRM, Noorderpoort
Linda SontagSenior beleidsmedewerker NRO/secretaris Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO)John van der VegtVoorzitter CvB ROC Twente
Rob MartensWetenschappelijk directeur ecbo & Hoogleraar Onderwijspsychologie Welten-instituut OUEva VonckenOnderzoeker Bureau Turf

Gastheer Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie aan Tilburg University sluit het Worldcafé af met een reflectie op de rondetafelgesprekken en een vooruitblik op de betekenis van onderzoek voor de organisatieontwikkeling van mbo-instellingen.

Het Worldcafé sluit inhoudelijk aan bij de preconferentie over onderzoek in het mbo die in de ochtend van 5 april is georganiseerd door het netwerk van lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs. Zo wordt er op de managementconferentie én over de stelsel- en structuurkant gesproken (preconferentie), én over de cultuur- en systeemkant (Worldcafé).

Back To Top