skip to Main Content

ONDERZOEK ALS TEAMACTIVITEIT

WorldCafé CVI 7 maart 2018

Het dilemma van veel mbo-onderzoekers is dat na hun onderzoek de dagelijkse schoolpraktijk weer alle aandacht opslokt. Hoe positief de ervaring ook was, het verzorgen van lessen kan niet blijven liggen. Kan een oplossing zijn dat we meer verbindingen leggen tussen onderzoek doen en onderzoek geven? Hoe werkt dat, zo’n directe verbinding? Wat kan een bestuurder, het management, HR én de onderzoeker zelf doen om onderzoek in de werkroutines van opleidingsteams een plek te geven? Dat was de kernvraag van het WorldCafé ‘Onderzoek als teamactiviteit’ in de CvI-conferentie op 7 maart.

Deze vraag riep veel herkenning op en masterdocenten, teamleiders, managers en stafmedewerkers gingen erover met elkaar intensief in gesprek. Over hun droombeeld: welke duurzame verandering wil je uiteindelijk bereiken met teambetrokkenheid bij onderzoek? Over de invulling van dat beeld: hoe zie je het ideaalbeeld terug in gedrag en werkprocessen in de school? En over de activiteiten: wat moet je doen om dat te bereiken en zitten we momenteel wel op dat spoor?

De gespreksystematiek heeft langs twee lijnen verdiepende inzichten opgeleverd. Als je weet wat je wilt, kun je dat voldoende scherp krijgen? En zijn de activiteiten die je nu onderneemt voldoende om daar te komen? Waardevolle gesprekken, met verrassende opbrengsten. Volg www.mboonderzoeksdag.nl voor de follow-up van dit WorldCafé.

Back To Top