skip to Main Content

Organiseer jouw mini-reeks rondom de Mbo Onderzoeksdag 2021!

De vierde editie van de Mbo Onderzoeksdag vindt plaats op 4 november 2021 bij het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch; een dag door, voor en met het mbo. Docenten, docent-onderzoekers, beleidsmedewerkers en management en bestuur leggen nieuwe contacten en delen kennis en ervaringen rondom onderzoek en kennisbenutting in het mbo. Dit jaar behouden we de inspirerende Onderzoeksdag met losse presentaties én gaan we werken met kleine leergroepen rondom specifieke thema’s: mini-reeksen. Heb jij een vraagstuk dat speelt in het mbo en wil je een mini-reeks organiseren? Aanmelden als ‘mini-reeks-leider’ kon tot 7 juni. 

Organiseer jouw mini-reeks rondom de Mbo Onderzoeksdag 2021

In de mini-reeksen staan kennisdeling over inhoudelijke thema’s en themas rondom positionering van onderzoek in de school centraal, bijvoorbeeld:  

  • Wat is er nodig om meer onderbouwd te innoveren? 
  • Hoe positioneren we onderzoek in de school? 
  • Wat is de rol van de docent in een hybride leeromgeving 
  • Hoe stimuleer je zelfsturende teams? 

Als mini-reeks-leider stimuleer je het onderzoekend vermogen van deelnemers en zorg je voor verbindingen. Je draag bij aan de versterking van de kennisbasis en het vermogen tot kennisgedreven onderwijsontwikkeling (het doen en benutten van onderzoek) in het mboOp deze wijze staat de Mbo Onderzoeksdag niet op zichzelf, maar is deze ingebed in een beweging van gerelateerde activiteiten en community-vorming. 

Wat levert het op?

Jouw thema krijgt als mini-reeks-leider extra zichtbaarheid. Het biedt je de mogelijkheid om je thematische kennis te toetsen aan landelijk discours. Jbreidt je netwerk uit en versterkt de kennisbasis. Iedere mini-reeks leidt ook tot een publicatie met jouw naam geïnspireerd op bijdragen van sessiedeelnemers. 

Wat vragen we van je?

We dagen jou als mini-reeks-leider uit om samen met een sparringpartner een reeks van vier bijeenkomsten te organiseren, waarvan één tijdens de onderzoeksdag zelf. In jullie mini-reeks speelt het doen of benutten van onderzoek een rol (‘evidence-informed werken’). Voor het ontwerpen van de vier bijeenkomsten bieden wij je concrete handvatten. Je sparringpartner denkt bijvoorbeeld mee over de vorm van de sessies en de rol van onderzoek hierin. Wij kunnen meedenken wie je sparringpartner kan zijn (minimaal één van jullie komt uit een mbo-instelling). We verwachten dat de mini-reeks online plaatsvindt, voor 8-16 deelnemers. Tijdens de Mbo Onderzoeksdag staat jsessie open voor 20-30 bezoekers (waaronder deelnemers aan de mini-reeks). 

Procedure

Indienen kon tot en met 7 juni. Voorstellen worden bij binnenkomst bekeken, zodat een doorlopende selectie en mixen-match fase plaatsvindt 

Verdeeld over twee groepen faciliteert ECBO een ontwerpsessie met mini-reeks-leiders en sparringpartnersop 8 juli en 2 september. We rekenen op jouw deelname aan één van deze sessies. In een sessie maken we het frame voor de bijeenkomsten en gaan we dieper in op het voeren van een kwalitatieve dialoog in een reeks. Hierin wordt ook het format voor iedere mini-reeks definitief (opdrachtformulering, inhoud, opzet, data, impact etc.)  

Gedurende de reeks vragen we om vanuit jouw mini-reeks eenmalig een vrije bijdrage te leveren voor de website van de Mbo Onderzoeksdag (ca. 300 woorden reflectie / column / blog) en om erna bij te dragen aan de publicatie. 

Contact

Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via info@mboonderzoeksdag.nl. Volg ook de berichten op Twitter via@Mbonderzoeksdag. 

Back To Top