skip to Main Content

Over de Mbo Onderzoeksdag

De Mbo Onderzoeksdag is een tweejaarlijkse dag waarop onderwijsprofessionals onderzoek en kennisbenutting in het mbo verder ontwikkelen. Docenten, docent-onderzoekers, beleidsmedewerkers, management en bestuur vernieuwen en versterken hun contacten, kennis en ervaringen, om onderzoek en kennisbenutting in het mbo naar een hoger niveau te tillen. Een dag door, voor en met het mbo.

De ontwikkeling van 2015 tot 2021

Op 12 november 2015 vond in het Deltion College in Zwolle de allereerste Mbo Onderzoeksdag plaats. Marc Vermeulen, hoogleraar Onderwijssociologie aan TIAS School for Business and Society, zag daar de romance tussen onderwijsonderzoekers en mbo-professionals opbloeien[1]. In datzelfde jaar werd de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht, wat zich ontwikkelde tot een belangrijke verschijningsvorm van praktijkgericht onderzoek in het mbo.

De afgelopen jaren groeiden onderzoek en praktijk steeds verder naar elkaar toe en op verschillende plekken groeiden zij ook in elkaar. Zo komen er steeds meer practoren en masteropgeleide docenten. Ook is het onderzoek in en over mbo groeiende, en het gebruik van onderzoek in de praktijk wint aan terrein. Tijdens de edities van 2017 in Rotterdam en in 2019 in Hengelo, en ook tijdens de online editie van 2021 gingen we mee in deze ontwikkeling. Steeds vanuit de doelstellingen:

  • het onderzoekend vermogen van individuen aanwakkeren en versterken;
  • de basis in scholen en de sector versterken via slimme verbindingen;
  • door en voor het mbo.

Doorontwikkeling van Dag naar Beweging

Om het onderzoekend vermogen verder te versterken en te krijgen in de haarvaten van instellingen is het belangrijk dat de Mbo Onderzoeksdag niet op zichzelf staat, maar is ingebed in een beweging van gerelateerde activiteiten en community-vorming. In deze ontwikkeling van onderzoeksdag naar beweging, vormden zich in deze vierde editie naast een Inspirerende dag ook mini-reeksen. Deze mini-reeksen kwamen in het najaar van 2021 samen als leergroepen rond specifieke thema’s rondom onderzoek in het mbo.

Met deze Dag en Beweging wakkeren we het onderzoekend vermogen van de deelnemers aan, zorgen we voor nieuwe of sterkere verbindingen, en dragen we bij aan de versterking van de kennisbasis en het vermogen tot kennisgedreven onderwijsontwikkeling in de sector.

Kennisverspreidingsprogramma

De Mbo Onderzoeksdag maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde Kennisverspreidingsprogramma bij ECBO.

[1] Didactief | Als liefde zoveel jaar kan duren (didactiefonline.nl)

Back To Top