skip to Main Content

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 16 november 2017!

De betekenis van praktijkgericht onderzoek wordt in het mbo steeds groter. Werk je in een mbo-instelling en ben je betrokken bij onderzoek? Bijvoorbeeld in een mastertraject of een kenniskring? Dan nodigen we je van harte uit je onderzoek op 16 november 2017 op de RDM Campus in Rotterdam te presenteren op de tweede editie van de Mbo Onderzoeksdag!

De Mbo Onderzoeksdag wil een platform zijn voor docenten en andere werkenden in het mbo, om onderzoek te delen en contacten te leggen met onderzoekende collega’s. Werk je dus in het mbo – bijvoorbeeld als docent, beleidsmedewerker, practor, trainer of teamleider – en ben je betrokken bij onderzoek? Wil je jouw eigen onderzoek presenteren én kennis nemen van onderzoek van anderen? Dien je presentatievoorstel in voor de Mbo Onderzoeksdag 2017!

Kennis delen
Op deze dag staat het delen van kennis centraal. Je kunt niet alleen een onderzoek presenteren, maar ook kennis nemen van het onderzoek van anderen. De formule van de Mbo Onderzoeksdag is er nadrukkelijk op gericht dat presentatoren ook deelnemen aan bijdragen van andere presentatoren. Zo ontstaat een cyclus van kennis brengen, kennis ophalen en kennis delen.

Afgerond, lopend, nieuw onderzoek
Je kunt onderzoek presenteren in verschillende fasen. Afgerond, lopend en nieuw onderzoek kunnen verschillende accenten hebben, bijvoorbeeld:

  • presenteer een onderzoeksidee als middel om een acuut praktijkprobleem op te lossen;
  • geef inzicht in je (geslaagde) zoektocht om een praktijkprobleem zo te omschrijven dat het onderzoekbaar wordt;
  • laat zien hoe opbrengsten hun weg hebben gevonden in nieuwe werkwijzen of afspraken in de school/het team.

Interactief
Onderzoeken worden gepresenteerd in een interactieve vorm: het gesprek met de deelnemers staat voorop. Een ervaren gespreksleider begeleidt het gesprek. Desgewenst kan de presentatie samen worden gegeven met de lector, docent of hoogleraar die het onderzoek begeleidt.

Presentatievoorstel indienen
Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2017, via dit aanmeldformulier (aanmelden is niet meer mogelijk). Voorstellen worden bekeken door experts in het mbo, waarbij wordt bepaald of het voorstel (eventueel na aanpassingen) geschikt is voor een presentatie. Zodra je voorstel is geaccepteerd, dien je je definitief in te schrijven voor deelname aan de Mbo Onderzoeksdag. Dat kan vanaf september, hierover ontvang je t.z.t. bericht.

Kosten
Presentatoren betalen € 125,- voor deelname aan de Mbo Onderzoeksdag. Bezoekers betalen € 175,-. De inschrijving voor bezoekers opent na inschrijving van de presentatoren.

Contact
Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via info@mboonderzoeksdag.nl. Volg ook de berichten via deze website of op Twitter via @Mbonderzoeksdag.

De Mbo Onderzoeksdag 2017 is een gezamenlijk initiatief van het Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC, Zadkine, de gemeente Rotterdam en de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag.

Back To Top