skip to Main Content

Presenteer jouw onderzoekservaring op de Mbo Onderzoeksdag op 21 november 2019!

De betekenis van praktijkgericht onderzoek wordt in het mbo steeds groter. Werk je in een mbo-instelling en ben je betrokken bij onderzoek? Dan nodigen we je van harte uit je onderzoek op 21 november 2019 bij ROC van Twente in Hengelo te delen op de derde editie van de Mbo Onderzoeksdag!

Deze dag is bedoeld om ervaringen in de verschillende fasen van het onderzoeksproces uit te wisselen. Een platform voor docenten en andere werkenden in het mbo, waar je contact kan leggen met collega-onderzoekers. Als presentator neem je ook deel aan sessies van anderen. Zo ontstaat een cyclus van kennis brengen, kennis ophalen en kennis delen.

Presenteer jouw onderzoeksreis!
In jouw sessie neem je de bezoekers op interactieve wijze mee in jouw onderzoek. Welke ervaringen deed je bijvoorbeeld op rond de vraagarticulatie, methodiek of doorwerking van je onderzoek? Welke uitdagingen kom je tegen?

Niet de inhoudelijke onderzoeksresultaten maar juist de weg er naar toe staat bij de Mbo Onderzoeksdag centraal.
Je kunt onderzoek presenteren in verschillende fasen: van idee tot valorisatie. Wil je bijvoorbeeld jouw kennis en ervaringen delen om anderen te inspireren of kunnen de bezoekers jou misschien juist verder helpen met je onderzoek?

Onderzoek kan verschillende accenten hebben, bijvoorbeeld:
presenteer een onderzoeksidee als middel om een acuut praktijkprobleem op te lossen;
bespreek of je voor jouw onderzoeksdoel de juiste methode en instrumenten inzet;
geef inzicht in je (geslaagde) zoektocht om een praktijkprobleem zo te omschrijven dat het onderzoekbaar wordt;
laat zien hoe opbrengsten hun weg hebben gevonden in nieuwe werkwijzen of afspraken in de school/het team.

Procedure
Vul het indienformulier in en stuur het naar info@mboonderzoeksdag.nl. Indienen kan tot en met 1 april.
Naar aanleiding van je voorstel zal uiterlijk 25 april 2019 een reviewer schriftelijk en/of telefonisch feedback geven. De reviewer zal hiervoor het initiatief nemen. Na de feedback kun je je voorstel verder aanscherpen voor je presentatie op de Mbo Onderzoeksdag.

NB: we willen graag iedereen de mogelijkheid bieden om zijn of haar onderzoeksreis te delen tijdens de Mbo Onderzoeksdag. Het zou kunnen zijn dat bijdragen worden gecombineerd of dat je gevraagd wordt je bijdrage in een andere vorm te doen. Je wordt hierover uiteraard tijdig geïnformeerd.

Kosten
Presentatoren betalen € 129,- voor deelname aan de Mbo Onderzoeksdag. Bezoekers betalen € 189,-.

Contact
Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via info@mboonderzoeksdag.nl. Volg ook de berichten via deze website of op Twitter via @Mbonderzoeksdag.

Back To Top