skip to Main Content

SAMENVATTING EN OPBRENGSTEN VAN HET WORLDCAFÉ: ‘TEAMBETROKKENHEID BIJ ONDERZOEK IN HET MBO’

CvI conferentie Leeuwarden, 7 maart 2018

Anno 2018 staat nauwelijks (meer) ter discussie dat onderzoek-doen ook voor het mbo een relevant werk- en denkproces is. Met name in de bijdrage aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Nu zijn opleidingsteams hét organisatieniveau waar kwaliteitsverbetering tot stand komt. Zouden daarom opleidingsteams niet meer betrokken kunnen worden bij dat onderzoek?

Hoe die betrokkenheid eruit kan zien is een vraag die momenteel velen bezighoudt. Want vaak is onderzoek-doen nog een individuele aangelegenheid van (master)docenten, zonder dat onderzoeksprocessen en –resultaten een plek hebben in het werkproces van opleidingsteams. In de mate van betrokkenheid zien we twee uitersten: ‘teams krijgen resultaten van onderzoek gepresteerd en het is vervolgens aan teams wat wel of niet met die resultaten te doen’ tot ‘teams zijn betrokken vanaf het formuleren van de vraag tot en met het benutten van de resultaten van onderzoek’. Wat is een optimale vorm? En hoe die voor elkaar te krijgen?

Als we de kant van grote(re) betrokkenheid op willen gaan, wat kan de schoolorganisatie (bestuurder, management, HR, de onderzoeker zélf) dan doen om onderzoek-doen in de werkroutines van opleidingsteams een plek te geven? Deze kernvraag stond centraal in het Worldcafé ‘Onderzoek als teamactiviteit’ tijdens de CVI Conferentie op 7 maart 2018. Eén van de vervolgactiviteiten op de eerste twee edities (2015 en 2017) van de Mbo Onderzoeksdag, een landelijk platform waarop (beginnende) in het mbo werkzame onderzoekers aan elkaar hun onderzoek kunnen presenteren.

Download hier de notitie met de samenvatting en opbrengsten van het Worldcafé.

Deze notitie opent met een algemene indruk van het Worldcafé en een evaluatie van de gehanteerde gespreksmethodiek, vervolgt met een samenvatting gedestilleerd uit de gespreksaantekeningen, en sluit af met een aantal perspectieven op vervolgactiviteiten.

Back To Top