skip to Main Content

TRAININGSSESSIE DOOR INHOLLAND VOOR PRIJSWINNAARS MBO ONDERZOEKSDAG 2017

Op 17 april organiseerde Inholland een trainingssessie voor de prijswinnaars van de aanmoedigingsprijzen Mbo Onderzoeksdag 2017.

Roelof Eleveld (Inholland) stelde een inspirerend programma samen, dat startte met een lezing door dr. Rudy Snippe over onderzoeksmethodologie bij toegepast onderzoek. Een onderwerp dat nauw aansluit bij de onderzoeken van de deelnemers, die zelf mbo-docent zijn én onderzoeker.

Toon Ariëns (Hogeschool Rotterdam) sprak over zoeken naar additionele geldstromen/subsidies voor je onderzoek. Hij legde de route van subsidieaanvragen uit, hoe je een aanvraag kunt aanpakken (eerst content, dan netwerk, dan financiën) en hoe subsidies een sturingsinstrument van de overheid zijn.

Roelof Eleveld had het over valorisatie (het Valorisatieprogramma Rotterdam), met de vraag naar de deelnemers: wie kan nu jouw doelgroep zijn als je kijkt naar de resultaten van je onderzoek? En: welke waarde kun je toekennen aan de kennis?

Koppeling mbo-hbo
Koppeling tussen hbo en mbo werd regelmatig gemaakt, waaronder wat zij van elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld de oprichting van practoraten; dat hebben lectoraten jaren geleden ook doorgemaakt, dus leer daarvan, aldus Toon Ariëns. En: hbo kan zoveel leren van het mbo als het gaat om het betrekken van het bedrijfsleven, zegt Rudy Snippe. Roelof Eleveld viel het op tijdens de Mbo Onderzoeksdag dat de onderzoeken die gepresenteerd werden vooral gingen over onderwijsprocessen. Daar zag hij een duidelijk verschil met onderzoek op het hbo dat meer gericht is op inhoudgebieden.

Samenwerken!
Gedurende middag is veel gesproken over het belang van consortia, netwerken, en samenwerkingsverbanden. Op het gebied van kennisinstituten (hbo’s. universiteiten etc), overheid (landelijk, gemeente, provincie), bedrijfsleven en als vierde (zoals in het valorisatieprogramma) de samenleving/burger.

De deelnemers: Diana Hospers-Feldman, Christel Kranenburg, Yvonne Jongejan (allen Albeda), Miriam Cents-Boonstra en Sander Berendsen (Graafschap College) waren allen zeer positief, zij gaven aan veel geleerd te hebben vanuit verschillende perspectieven.

Back To Top