skip to Main Content

UPDATE – SAMENVATTING EN OPBRENGSTEN VAN HET WORLDCAFÉ: ‘TEAMBETROKKENHEID BIJ ONDERZOEK IN HET MBO’

Verslag Worldcafé CvI conferentie aangevuld met enquêteresultaten

Op 7 maart 2018 vond het Worldcafé ‘teambetrokkenheid bij onderzoek’ plaats tijdens de CvI-conferentie in Leeuwarden. Eerder berichtten we hierover op deze website.

Veel deelnemers hebben dit Worldcafé ervaren als start van een zoektocht: hoe geven we in het mbo vorm aan teambetrokkenheid bij onderzoek? Als vervolg hierop is een korte enquête uitgezet onder de deelnemers aan het Worldcafé en de bezoekers van de Mbo Onderzoeksdagen, met de vraag wie aan deze zoektocht mee wil doen en welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen.

Lees hier het samenvattend verslag en opbrengsten van het Worldcafé, met de resultaten van de enquête.

Opvallend is dat er voor alle voorgestelde activiteiten (pilots, expedities, kenniskring) nagenoeg evenveel belangstelling bestaat. Het meest voor de hand ligt om met de hele groep die mee wil doen een (keuze)programma samen te stellen. Vanuit de Mbo Onderzoeksdag gaan we de komende periode verkennen hoe we dit kunnen gaan organiseren.

Wil je actief meedoen in de voorgestelde activiteiten? Laat het ons weten!
Neem contact op met Anneke Westerhuis (anneke.westerhuis@ecbo.nl) en José van den Berg (jose.vandenberg@ecbo.nl)

Back To Top