skip to Main Content

Veel belangstelling voor de tweede editie van de Mbo Onderzoeksdag

Op 16 november vond in Rotterdam de tweede Mbo Onderzoeksdag plaats op de locatie van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). Wie zijn de bezoekers van de Mbo Onderzoeksdag? En wat vinden zij van deze dag?

Bekijk hier de video’s voor een terugblik op deze dag.

Download hier de volledige evaluatie.

De kern van de Mbo Onderzoeksdag
De kern van elke Mbo Onderzoeksdag is dat onderzoekers die in het mbo werkzaam zijn, doorgaans docenten die een masteropleiding volgen of die hebben afgerond, elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Een dag door en voor mbo-onderzoekers. Ze presenteren hun onderzoek in workshops en krijgen op hun onderzoeksproces en uitkomsten feedback van collega mbo-onderzoekers. Onderzoekers hebben daarnaast de mogelijkheid om op – prille – onderzoeksideeën feedback te vragen van hun collega’s, masterclasses te volgen over onderzoeksmethoden en – technieken en tussendoor contacten te leggen met collega-onderzoekers van andere instellingen.

De basisvorm van elke Mbo Onderzoeksdag is dat de workshops en masterclasses centraal staan. Voorafgaand aan de eerste ronde workshops is er een plenair programma met een aantal sprekers. In de middag zijn nog twee workshoprondes.

Wie hebben de Mbo Onderzoeksdag bezocht?
De Mbo Onderzoeksdag 2017 trok 260 bezoekers, aanmerkelijk meer dan in 2015. Toen waren er 185 bezoekers. Verreweg de meeste ven hen zijn verbonden aan een mbo-instelling (204; 78%). Van de resterende 22% werkt het merendeel bij koepelorganisaties in het mbo, bij hogescholen, universiteiten, onderzoeksorganisaties of is bij de organisatie van de Mbo Onderzoeksdag betrokken.

Zijn de bezoekers tevreden over de Mbo Onderzoeksdag?
Het overgrote deel van de bezoekers was tevreden of zeer tevreden over de dag (80%). De overige bezoekers reageerden deels (11%) neutraal of waren ontevreden (9%). In cijfers uitgedrukt gaf meer dan de helft de dag een cijfer tussen de 8 en de 10.

Ook over de workshops waren de bezoekers tevreden. De bezoekers, hoewel voor het overgrote deel werkzaam bij mbo-instellingen zijn niet alleen onderzoekers. Een deel van de bezoekers wil zich oriënteren op het doen van onderzoek (in een mastertraject, een promotie) of is vooral geïnteresseerd in de opbrengsten van het gepresenteerde onderzoek. Men is vooral tevreden over de inhoud van de workshops. De ruimtes, klaslokalen en overlegruimtes op de RDM-locatie, blijken minder aan te spreken.

Aan de mbo-onderzoekers die een presentatievoorstel hadden ingediend is gevraagd hoe ze de voorbereiding van de workshops hebben ervaren. Deze bestond uit een aantal elementen. De onderzoekers die een onderzoekspresentatie wilden geven konden in een format hun onderzoek beschrijven. Ze kregen op dat voorstel feedback van een ervaren onderzoekers in de praktijk veelal van een lid van de Werkgroep van de Mbo Onderzoeksdag. Samen bespraken ze eventuele onduidelijkheden in het voorstel, veelal in een aantal telefonische contacten. Daarnaast is de presentatoren een training aangeboden om hun presentatie om te werken tot een interactieve workshop, en kon men met de workshopvoorzitter, of –begeleider de opzet van de workshop vooraf doorspreken. Over deze voorbereiding was het overgrote deel van de presenterende onderzoekers tevreden tot zeer tevreden, nog meer dan in 2015.

Op weg naar een onderzoekcommunity in het mbo?
De Mbo Onderzoeksdag trekt vooral mbo-medewerkers die onderzoek doen en collega-onderzoekers willen ontmoeten. Hoe groot de belangstelling ook was, toch zou deze dag meer bezoekers kunnen trekken. Het potentieel van de dag om te fungeren als ontmoetingsplaats voor mbo-onderzoekers is veel groter. Dat blijkt uit de beperkte overlap tussen de deelname in 2017 en 2015, toen ook het overgrote deel van de bezoekers uit mbo-onderzoekers bestond. De organisatoren willen naar nog eens goed naar kijken. Kan het zijn dat de deelnemers alleen komen als ze hun eigen onderzoek kunnen presenten? En is onderzoek-doen voor vele mbo-onderzoekers misschien een eenmalige activiteit?

Back To Top