skip to Main Content

WorldCafé over onderzoek als teamactiviteit

Doe mee! Kom naar het WorldCafé op 7 maart tijdens de CvI-Conferentie in Leeuwarden. Praat mee over wat mbo-professionals die zélf onderzoek doen nodig hebben en hoe onderzoek betekenis krijgt voor teams.

Download hier de flyer van het WorldcCafé.

De belangrijkste voorwaarde om betekenis te geven aan onderzoek is niet het organiseren van onderzoekers, maar dat het impact heeft. Vooral op het leren en de leeropbrengsten van studenten. Wat is daarvoor nodig? Hoe zorg je er als onderwijsorganisatie voor dat onderzoek impact heeft en teams met de opbrengsten willen werken? Simpel: door onderwijsteams bij onderzoek te betrekken. Ook bij de uitvoering.

Het dilemma van veel mbo-onderzoekers is dat na een onderzoek de dagelijkse schoolpraktijk weer alle aandacht opslokt. Hoe positief de ervaring ook was, het verzorgen van de lessen kan niet blijven liggen. Kan een oplossing zijn dat we verbindingen zoeken tussen onderzoek doen en onderwijs geven? Hoe werkt dat, zo’n directe verbinding? Wat kan de schoolorganisatie, de bestuurder, het management, HR, doen om onderzoek doen in de werkroutines van opleidingsteams een plek te geven? Dat is de kernvraag van het WorldCafé ‘Onderzoek als teamactiviteit’.

Samen vinden de bezoekers aan dit WorldCafé, bestuurders, HR-professionals, teamleiders, onderzoekende docenten, verrassende antwoorden. Niet alleen op het ‘hoe’. Ook over de meerwaarde van het verbinden van onderzoek en teamontwikkeling; welke duurzame veranderingen komen dan binnen bereik?

Praat mee in het WorldCafé op de CvI Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2018: “Kultuer en Mienskip” in Leeuwarden.

Uw gastheren: Marc Coenders (lector NHL), Huub Dekkers (alg. directeur CINOP)

Tafelvoorzitters zijn: Ellen Verheijen (Mbo Raad), Jorika Baarda (NRO), Marc Coenders (NHL), Conny Daansen (Nova College), Pieter Baay (ecbo), Patricia Brouwer (ecbo), Huub Dekkers (CINOP).

Praktische informatie

Datum: 7 maart 2018, 15.30 – 17.45
Locatie: CvI Conferentie (Neushoorn – BG Grote Popzaal), Leeuwarden
Deelnemen: Het WorldCafé is onderdeel van het programma van de CvI Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2018. Kijk op de website van het CvI voor inschrijving en kosten.

Back To Top